Szukaj
Bądź na bierząco
Zapisz się do newslettera. Otrzymasz ciekawe wskazówki na temat zabezpieczenia antypoślizgowego. Nowości i wydarzenia. Przedstawimy Ci różne wartościowe produkty.
Loading

Pomiar chropowatości powierzchni

Współczynnik tarcia

Wypadki związane z pośliźnięciem często powodowane są przez nieprzychylny zbieg różnych czynników. Np. takich jak: podeszwa buta, powierzchnia podłogi i czynnik zmniejszający tarcie (woda, olej czy inne ciecze). W celu ułatwienia doboru właściwego obuwia i pokrycia podłogi w miejscu pracy, wskazane jest dokonanie klasyfikacji, ich właściwości antypoślizgowych. Pamiętać należy jednak, iż w przyszłości to  zadanie będzie jeszcze trudniejsze. Ze względu na różnice pojawiające się w obecnie opracowywanych normach europejskich.

Różne sposoby pomiarów i badań współczynnika tarcia dla butów i podłóg

Do tej pory odporność obuwia na poślizg mierzono w Niemczech według normy DIN 4843-1001 poprzez test chodu po pochylni. Maksymalny kąt nachylenia, akceptowalny dla badanej osoby, służy jako wskaźnik chropowatości powierzchni (współczynnik tarcia R 1/R 2).

pomiary śliskośći na pochylni pomiarowej

pochylnia pomiarów śliskości powierzchni

W sierpniu 2004 roku norma DIN 4843-100 została zastąpiona przez normę DIN EN 132872. Według niej, tarcie kinetyczne określa się na podstawie ruchu badanego buta wobec różnych powierzchni podłogi. Ruchu różnych podeszew butów wobec danej podłogi. Klasyfikacja rodzajów podeszew, dokonana za pomocą współczynnika tarcia, ma być zawarta w serii norm DIN EN ISO 20345 – 203473

Norma DIN 51130

Natomiast współczynnik tarcia (chropowatość) podłóg mierzy się w Niemczech zgodnie z normą DIN 511304. Tak jak kiedyś norma DIN 4843-100 dotycząca obuwia, i ona ma na celu określenie kategorii odporności na poślizg (R 9 – 13). Wykorzystuje badanie na pochylni z butem i środkiem zmniejszającym tarcie. Badana jest także zdolność powierzchni do absorbowania wspomnianego środka. Zapisy pomocnicze, jak te opracowane przez BG5, przekształcają te klasyfikacje w zalecenia dla powierzchni podłogowych. Właściwych do zastosowania w różnych miejscach pracy, szczególnie tych narażonych na zagrożenie poślizgu gdzie istnieje mała chropowatość powierzchni.

Na poziomie europejskim, Komitet Techniczny CEN/TC 339 pracuje obecnie nad opracowaniem ogólnej metody pomiaru chropowatości powierzchni. Metoda ta oparta jest na badaniu na pochylni.

Do pomiaru współczynnika tarcia eksploatowanych podłóg, używa się urządzenie do pomiaru chropowatości, na przykład ruchomych przyrządów typu „ciągnione sanki” lub przyrządów działających na zasadzie wahadła. Klasy chropowatości zawarte są w znormalizowanej  metodzie pomiaru chropowatości powierzchni w warunkach rzeczywistych. Metoda jest obecne opracowywana w formie normy E DIN 511316.

Kwestie otwarte

Grupa robocza KAN ma nadzieję, że nowe normy europejskie dotyczące obuwia i powierzchni podłogowych będą implikować bezpieczeństwo i zdrowie w pracy:

  • normy stosowane dotychczas zezwalają, w określonych i znormalizowanych koncepcjach badań dla obuwia i podłóg w warunkach badania, na klasyfikację odporności obuwia i podłóg na poślizg;
  • ze względu na różne koncepcje pomiarów, opisane w europejskich normach dotyczących podłóg i obuwia, niezbędne są dodatkowe środki wspomagające dobór właściwego rodzaju obuwia i powierzchni podłogowej (np. BGR 181 w Niemczech);
  • ponadto, dołączone do obuwia instrukcje dla użytkowników powinny określać odpowiednie warunki użycia odpowiadające właściwościom antypoślizgowym.

Jednak ze względu na szeroką rozbieżność między koncepcjami dotyczącymi pomiarów chropowatości, trudno jest porównać wyniki badań obuwia i podłóg. Co za tym idzie – opracować zalecenia dla układu but-podłoga.

—————————

1 […] Bezpieczeństwo, obuwie ochronne, odporność na poślizg

2 […] Obuwie. Metoda badania odporności na poślizg

3 […] Obuwie bezpieczne. Obuwie ochronne. Obu­wie zawodowe.

4 […] Badanie powierzchni podłogi – Określenie właściwości antypoślizgowych.

5 […] Niemieckie przepisy bezpieczeństwa BGR181 dotyczące miejsc pracy o podwyższonym ryzyku poślizgu

6 […]. Badanie powierzchni podłogi Pomiar współczynnika tarcia