Szukaj
Bądź na bierząco
Zapisz się do newslettera. Otrzymasz ciekawe wskazówki na temat zabezpieczenia antypoślizgowego. Nowości i wydarzenia. Przedstawimy Ci różne wartościowe produkty.
Loading

Impressum

Nazwa firmy:

WS-Konsulting

Adres: Leszczynowa 3
55-010 Święta Katarzyna
Telefon: 71-332 88 88
E-mail: info@giorgin.pl
Rejester Handlowy: 194335
Branża: Zabezpieczenia antypoślizgowe
Numer Identyfikacji Podatkowej VAT: 894-286-11-89
Odpowiedzialny pod względem merytorycznym: Krzysztof Dąbrowski
Wskazówka dotycząca odpowiedzialności: Mimo starannej kontroli merytorycznej nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treść stron z linkami odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy

Oświadczenie o ochronie danych / wskazówka dotycząca odpowiedzialności / disclaimer:

Serdecznie witamy!

Cieszymy się, że nasze strony internetowe są
odwiedzane i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem,
naszymi produktami i naszymi stronami internetowymi. Ważna dla nas jest
ochrona Państwa sfery prywatnej przy użytkowaniu naszych stron
internetowych. Dlatego proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

Anonimowe gromadzenie danych

Zasadniczo można odwiedzać nasze strony internetowe
bez podawania swoich danych osobowych. Uzyskujemy wiedzę jedynie o
danym providerze usług internetowych, stronie internetowej, z
której można nas odwiedzić, oraz stronach internetowych, które będą u
nas odwiedzane. Informacje te gromadzone są do celów
statystycznych. Pozostajecie Państwo  tutaj anonimowi jako jedyny
użytkownik.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone tylko wtedy, gdy
przekażą nam je Państwo sami w celu na przykład realizacji umowy,
ankiety lub przy rejestracji usług indywidualnych. W ramach usług
indywidualnych będziemy przetwarzać Państwa dane rejestracyjne  w celach
reklamowych i badania rynku oraz w celu zgodnego z oczekiwaniami
świadczenia usług elektronicznych jedynie pod warunkiem wyrażenia przez
Państwa zgody.

Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez nas dzięki stronom
internetowym użytkowane będą bez Państwa zgody jedynie do realizacji
umowy i opracowywania Państwa ankiety. Ponadto dane te mogą zostać
wykorzystane do celów reklamowych i badań rynku oraz zgodnego z
oczekiwaniami tworzenia usług elektronicznych, jeśli wcześniej wyrażona
została w tym celu zgoda. Wykorzystywanie Państwa danych w reklamie
skierowanej osobiście do Państwa następuje także tylko w
przypadku Państwa zgody.  Państwa dane nie będą udostępniane osobom
trzecim. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie swoich
danych przez naszą firmę.

Zewnętrzne linki

W celu udostępnienia dodatkowych informacji,
zamieszczamy na naszych stronach linki odnoszące się do opinii osób
trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, informujemy, że mamy do czynienia
z zewnętrznym linkiem. Nie mamy żadnego wpływu na treść i formę tych
stron. Gwarancje niniejszych oświadczeń o ochronie danych w związku z
tym oczywiście nie znajdują w tej sytuacji zastosowania.

Dodatkowe informacje i kontakty

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące
ochrony danych, prosimy o bezpośredni kontakt.  Adres kontaktowy znajdą
Państwo na górze na tej stronie. Tam można otrzymać informację, które
Państwa dane są u nas zachowane. Ponadto mogą Państwo wysłać
e-mailem lub listem do nas informacje, życzenia usunięcia i korekty do
Państwa danych wyjaśniając w miarę możliwości ich przyczynę . Nasz
kompletny adres znajdą Państwo także na górze, na tej stronie.